Soten rahoitus puhututtaa ja syystäkin!

30.10.2022

Monet hyvinvointialueet aloittavat pian toimintansa. Lähtökohta monille alueille on jopa kymmenien miljoonien budjettivaje. Monet alueet nyt punnitsevatkin palveluiden järjestämisen tärkeyttä. Moni tuiki tärkeäkin palvelu saattaa joutua leikkausuhan alle. Sisäministeriö on ilmaissut, ettei lisärahoitusta tulla saamaan, vaan alueiden on tasapainoiltava käsillä olevien budjettien kanssa. Vaikka hyvinvointialueiden ensimmäisen vuoden käyttöbudjetti on vajaa, ei se automaattisesti tarkoita että alijäämää ei voisi tehdä. Eikä se varsinkaan tarkoita tärkeistä palveluista leikkaamista! 

Alueilla on käytössään lyhytaikaisen lainanoton optio. Tämä tarkoittaisi, että lyhyen aikavälin menoja voidaan kattaa lainalla. Se olisi eräänlainen pikavippi. Seuraavan vuoden budjetti olisikin laskettu ensimmäisen vuoden todellisten kulujen perusteella, jolloin alijäämä saadaan tasattua. Meillä Vantaa- Keravan hyvinvointialueella on tällä näkymin n. 54milj€ vajaus. Meidän on pidettävä huoli, että palveluista ei karsita vaan niitä lisätään ja parannetaan. Se tarkoittaa myös aktiivista työtä alueen muiden toimijoiden, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa.

Hyvinvointiuudistuksen koko tarkoitus on hyvinvoinnin tasa-arvon lisääntyminen ja terveyserojen kaventuminen. Tämä tarkoitus ei voi yksin toteutua. Kuntien ja järjestöjen on tehtävä vankkumatonta yhteistyötä, jolle alueiden on tehtävä myös tilaa ja resurssia. Se on kestävä toimintatapa. Moni sijoittaja tietää, että mikäli haluaa vaurastua riskittömästi on sijoitettava pitkäaikaisiin rahastoihin ja olla siinä kärsivällinen. Samoin on hyvinvoinnin laita alueilla. On sijoitettava hyvinvointipankkiin, laajakuvamaisella katseella, joka tähtää pitkälle tulevaisuuteen, siitäkin huolimatta, että alijäämä häämöttää edessä!